#12 : SAMI - Jenny Pihlblad

Vad gör du på SAMI?

Jag bevakar artister och musikers närstående rättigheter där jag jobbar på medlemsservice och ansvarar främst för utväxlingen av ersättning med Danmark, Norge, Finland och Tjeckien. Är även med i nyhetsredaktionen där vi ger ut ett nyhetsbrev sex gånger per år.

Varför gör du det?

Just upphovsrättsfrågor tycker jag är riktigt viktigt att fokusera på då det är detta som ligger till grund för musikskapandet. Musikbranschen är föränderlig och därför måste man även fortsätta jobba med dessa frågor. Det som fungerade för 20 år sedan bör nödvändigtvis inte fungera idag. Man kan se att bara för 50 år sedan då SAMI startade har många förändringar skett. 

Vad är mest spännande med musikbranschen just nu?

Något som jag tycker är riktigt spännande och viktigt just nu är diskussionen kring streamingtjänsterna. Det är alltid viktigt att ifrågasätta och kritisera för att kunna få en förbättring.  Något som inte resulterar i en ersättning till musiker idag är uppspelning av funktionen radio eller färdiga spellistor på Spotify. Här lyssnar man på samma sätt som på radio men ändå får musikerna ingen ersättning. I tillexempelvis USA så betraktas all internetradio oberoende om det utgör en del av on-demand tjänst eller inte som ersättningsgill.

Vad är en bra låt?

En bra låt är en låt som man kan förlora sig själv i. Låter väldigt cheesigt jag vet men det är sant. Ett scenario som händer mig från gång till gång är när jag sätter på mig lurarna på tunnelbanan och missar mitt stopp för att jag var inne i en bra låt. Hände mig senast då jag lyssnade på Ålen med Amason.

Vad har ni för tanke med den styrelseutbildning ni drar igång nu?

Syftet med utbildningen är att kunna ge artister och musiker en större vilja och förmåga över att kunna påverka musikbranschen så att deras intäkter och rättigheter ökar. Den är även unik på det sättet att det inte finns någon annan styrelseutbildning för musiker idag. Den fokuserar på bl.a. musikbranschens olika aktörer, styrelsearbete och musikens politik och mediehantering. Den drar igång den 9:e mars med fem olika utbildningstillfällen utspritt över hela året. För mer information om utbildningen gå gärna in på länken.
http://www.sami.se/om-oss/utbildning/styrelseutbildning/datum-och-tider.aspx