#13 : Popmani - Malin Nilsson

Vad gör du på Popmani?

Jag är chefredaktör och ansvarig utgivare. Det innebär yttersta ansvar för våra artiklar, men också att strukturera redaktionen och ser till att utveckla hållbara arbetssätt och att redaktörerna har allt de behöver. Jag driver också igenom temaveckor och har en hel del kontakt med PR-bolag och kulturorganisationer. När tid finns skriver jag själv texter och fotograferar porträtt till våra artiklar. Sociala medier, vår hemsida och uppföljning av siffror ingår också i mitt arbete. Man kan säga att jag är en allt i allo som ska hålla ihop hela redaktionen och konceptet Popmani.

Varför gör du det?

Till stor del för att det är fantastiskt roligt! Jag älskar kultur- och mediebranschen och har alltid velat arbeta inom den. Jag gillar att leda och driva, men främst att uppmärksamma kultur och gärna icke-mainstream kultur som inte får samma chans i de stora medierna att synas. Dessutom behövs det nya perspektiv på kultur, och det erbjuder vi.

Vad är mest spännande med musikbranschen just nu?

Att politiken är på infart i musiken igen! Jag har alltid älskat punk-kulturen på grund av dess attityd och uppriktighet. Det är enkelt och ger fantastisk energi. Något en kan lyssna på när en är glad, förbannad eller ledsen. Något som går i upptempo. Det har länge sagts att punkten är död och ja, det är den kanske, men det gläder mig att artister ser sin chans att påverka samhället.

Vad är en bra låt?

Svår fråga men för mig är det viktigt att allting klaffar. Inte bara att texten är bra och fastnar, och inte bara att det instrumentala är fantastiskt eller att sångaren har en bra röst. Det måste vara hela paketet och ha något att säga. För ett mindre pretentiöst svar: just nu gillar jag låtar med bra bas. Det betyder mycket för mig.

Många ideella bloggar lägger ner på löpande band när Facebook, Twitter och Instagram tar över, vad är det hos Popmani som gör att ni fortsätter?

Vi är idealister och tror på det vi gör! Det är viktigt med passion för allt en gör i livet. Skillnaden mellan oss och bloggar är också, misstänker jag, att vi arbetar som ett team och inte enskilt. Det är klart att det är tufft ibland när en slåss om utrymmet på Internet, och gör en det ensam tror jag det blir som att simma i motströms. Vi ser heller inte sociala medier som en konkurrent, utan som ett verktyg och blir glada när våra artiklar delas och diskuteras.