#16 : Jämställd Festival - Kristina Wicksell

Vad gör du på Jämställd Festival?

Jag är en av personerna som driver föreningen och har därför ansvar för kampanjer, den årliga statistiken m.m.  Jag är dessutom pressansvarig vilket innebär att se till att frågan om (o)jämställdhet på Sveriges festivalscener uppmärksammas i media.

Varför gör du det?

För att behovet finns! Festivaler är ofta den första – och ibland till och med den enda – kontakten med livemusik som många människor får. Att det då är en så pass begränsad grupp människor som faktiskt får ta plats på festivalscenerna är ett jätteproblem demokrati- och tillgänglighetsmässigt. Vad sänder det ut för signaler till framtida musiker att de som syns på många av scenerna nästan uteslutande är vita män?

Innan Jämställd festival startades hade de allra flesta festivaler i Sverige ingen aning om hur könsfördelningen såg ut på deras egna scener men idag går inte frågan att undvika om en arrangerar en musikfestival. Många jag pratar med – både arrangörer och festivalbesökare – säger att det är vår förtjänst att medvetenheten kring den skeva könsfördelningen ändå är så pass stor idag. Att jag driver Jämställd festival handlar alltså dels om att det vi gör faktiskt behövs men också för att vi ser att det vi gör påverkar. Det är häftigt!

Vad är mest spännande med musikbranschen just nu?

Det finns de som menar att den förändring som nu sker på grund av musiktjänster på internet är ett hot mot kulturlivet, men jag tror (och hoppas) att det snarare kommer att resultera i en större bredd på artister och ett nytt sätt att vara artist. Kanske kommer framtidens musiker inte längre vara lika beroende av skivbolag, bokningsbolag m.m. utan själva ha möjlighet att skapa sig en publik och marknad. I så fall skulle makten att definiera vad som anses vara bra musik fördelas till fler, vilket jag tror skulle vara otroligt nyttigt för hela musikbranschen!

Vad är en bra låt?

Själva grejen med musik, eller kultur överlag, är att det aldrig finns något objektivt "bra". Vad jag gillar är helt beroende av vilka personer jag umgås med, vilken musik jag fått höra när jag var liten, vilka låtar som spelas eller inte spelas på radio, i vilket sammanhang jag hörde en låt första gången och så vidare. Så mitt svar är: alla och ingen. 

Hur tror du att festivalscenerna ser ut jämställdhetsmässigt om fem år?

Om fem år tror jag att jämställdhet i ännu större utsträckning än idag ses som en kvalitetsstämpel. 2020 tror jag att de flesta stora festivaler bokar minst femtio procent akter som inte består av bara män, men jag tror tyvärr också att vissa festivaler står kvar och stampar med åttioprocentig mansdominans eftersom de fortfarande inte förstår varför det är ett problem att könstillhörigheten påverkar våra möjligheter och förutsättningar. Det är givetvis mycket mer än representationen som måste förändras i musikbranschen men jag tror att i takt med att fler kvinnor tillåts ta plats och synas på och omkring festivalscenerna så kommer även attityder och normer förändras.

www.kickanwicksell.se