Birds Will Sing For You grundades den 8 november 2011.
Birds Will Sing For You arbetar med promotion, press och management inom kultur- och nöjessfären.
Birds Will Sing For You arbetar för och i  en ny musikbransch.
Birds Will Sing For You  arbetar för  en jämställd bransch - både på artistsidan och branschsidan.
Birds Will Sing For You  stödjer kontinuerligt Feministiskt Initiativ ekonomiskt. 
Birds Will Sing For You är medlem i Svenska Oberoende Musikproducenter (SOM).

Vill du veta mer om oss? Besök våra sociala medier: Instagram, Facebook, Twitter.