BIRDS WILL SING FOR YOU grundades den 8 november 2011.
BIRDS WILL SING FOR YOU arbetar med promotion, press och management inom kultur- och nöjessfären.
BIRDS WILL SING FOR YOU arbetar för och i  en ny musikbransch.
BIRDS WILL SING FOR YOU arbetar för  en jämställd bransch - både på artistsidan och branschsidan.
BIRDS WILL SING FOR YOU arbetar utifrån tre värdeord: MAXIMERING ; NAVIGERING ; INTEGRERING .
BIRDS WILL SING FOR YOU stödjer kontinuerligt Feministiskt Initiativ ekonomiskt. 
BIRDS WILL SING FOR YOU intervjuas av branschorganet Musikindustrin.se härDrefvet.se här och Tidningen Studio här.
BIRDS WILL SING FOR YOU är medlem i Svenska Oberoende Musikproducenter (SOM).